Beyin Felci

Beyin felci literatürde bir çok tanımı vardır. Ancak çok genel anlamıyla bir tanım yapacak olursak, doğum öncesi, doğum sırasında ya da doğum sonrası herhangi bir nedenle beynin hasar görmesi sonucu oluşan bozukluktur.
 Beyin felci adale tonusunda bozukluk, duruş bozukluğu ve bozuk hareket görünümüyle karşımıza çıkar. Beyin felci gelişimsel bir bozukluktur. Motor fonksiyonlarda bozukluğun yanında, duyu bozukluğu, nistagmus, gözde kayma, titreme gibi bozukluklar, zeka geriliği, davranış bozuklukları, öğrenme güçlükleri, dil-konuşma bozuklukları ve ağız-diş problemleri de görülebilir.

Beyin felci’nin tanımı ve tedavisinde önemli bir araştırmacı fizyoterapist olan Bobath, beyin felcini “henüz gelişmemiş beyinde ortaya çıkan lezyonun merkezi sinir sistemi oluşumunu etkilemesi” olarak tanımlamaktadır.

Beyinde kol-bacakların tam kullanımı, yürüme, yemek yeme, merdiven çıkma gibi günlük yaşamı sürdürmeye yarayan hareket yeteneğini sağlayan beyin bölgesi gelişimi 7-8 yaşlarında tamamlanır. Hamilelik döneminin başlangıcından 7-8 yaşlarına kadar beyinde oluşabilecek herhangi bir problem bu bölgenin fonksiyon bozukluğu olarak karşımıza çıkar. Ortaya çıkan tablo ise Serebral Paralizi olarak adlandırılır.
Beyin hasarı ilerleyici değildir. Fakat ortaya çıkan sorun ömür boyu devam eder.